Houtwormen

Bestrijding van houtwormen


Houtwormen! Deze larven van torren en kevers, knagen zich een weg door houten constructies heen en kunnen daarmee erg veel schade aanbrengen.
Houtwormen kunnen het hout in huizen en bedrijfspanden zelfs zodanig aantasten, dat een gebouw instort vanwege de verzwakte draagconstructie. Kortom, de gulzige inborst van de houtworm is levensgevaarlijk! Door de houtworm te bestrijden voortkomt u dat uw familieleden of werknemers onnodig in gevaar worden gebracht.

Waaraan herkent u houtwormen?

Houtwormen zijn dus de larven van een aantal torren- en keversoorten, die hout beschadigen. In Nederland zijn de meeste houtwormen afkomstig van boktorren en klopkevers. Zij eten net zoals hun ouders hout.
Gelukkig zijn houtwormen redelijk goed te ontdekken! Wanneer u uw houten constructies regelmatig controleert en de volgende zaken u opvallen, heeft u waarschijnlijk houtworm in huis of in uw bedrijfspand:

  • U ziet zo nu en dan witte wormen rondom het houtwerk.
  • Er liggen hoopjes zaagsel onder het houtwerk, afkomstig uit de openingen.
  • Er zitten kleine gaatjes in houtwerk, dit zijn de openingen van de houtworm.
  • u ziet veel volwassen kevers of torren, voornamelijk in de buurt van het houtwerk.

Voorkomen en bestrijden

Om de houtworm te voorkomen kunt u als allereerst nieuw hout, bijvoorbeeld takken uit het bos, goed controleren op tekenen van hierboven. Als tweede optie kunt u hout het best behandelen met beits bijvoorbeeld. Tot slot kan deze ongediertesoort geen extreem hoge temperaturen verdragen. Wanneer hun houten schuilplaats 55 graden celsius of warmer wordt, gaan ze dood.

Wanneer u het toch niet gelukt is om de houtworm te voorkomen, kunt u professionele hulp inschakelen. Bij het bestrijden van de houtworm heeft u wel een lange adem nodig. Een plaag kan maar liefst een jaar lang aanwezig blijven!
Bij een bestrijding van de houtworm wordt er vloeistof in de gaten gespoten. Deze vloeistof is erg giftig en heeft langdurig effect. Het doodt naast de houtwormen ook de eitjes van de wormen die pas veel later kunnen uitkomen! Onze gediplomeerde bestrijders gaan dus grondig te werk en krijgen de plaag vaak snel onder controle.